Troițele din Sibiel

poza troita sibiel

De-a lungul satului, la distanțe aproape egale se află trei troițe zidite din cărămidă și piatră, toate monumente istorice pictate în frescă, două dintre ele atât în interior cât și în exterior, iar cea din apropierea bisericii numai în interior. Aceasta a fost pictată în anul 1817 cu motive biblice (pictor necunoscut) reprezentând pe Sfântul Ioan Botezătorul, Sfântul Nicolae, Sfântul Zlateaust, Sfântul Grigorie Bogoslav, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru. Toți au fost pictați în lungimea glafului.

În interior sus: Dumitru Savaot ia în jos mai mulți îngeri. În mijloc este fixată în postament crucea de lemn, fără picturi dar cu motive de arhitectură.

Troița de la Gura Utii (Crucea lui Bars)

Această troiță a fost ridicată în 1814 și pictată de Ioan Zugravul. Pictura în exterior reprezintă un cordon de medalioane de jur împrejur cu sfinții apostoli. A fost pictată până la postament, în prezent, în partea de jos este acoperită cu var.

În interior sus, este pictat Dumnezeu Savaot iar mai în jos de jur împrejur îngeri și motive iar pe glafură mucenici. Tot în interior se află și o cruce de lemn.

Troița de pe strada Râului

Este cea mai veche, dar și cea mai frumoasă, un adevărat paraclis cu scene din patimile Mântuitorului Iisus Hristos. În interiorul troiței sunt trei cruci, referindu-se la cele trei cruci de pe Golgota. Este interesantă și pentru că este învelită în pictură pe pânză aplicată pe lemn. În exterior, pictura reprezintă ”Coborârea de pe cruce” și ”Învierea”, realizate de pictorul Vasile Munteanu.

Pe peretele de apus întâlnim ”Judecata de Apoi” și ”Biciurirea Mântuitorului”, la miazăzi: Sfântul Nicolae și la miazănoapte ”Drumul Crucii” și ”Răstignirea” reaizate de același pictor.

În calotă se afl Iisus Hristos, iar în jos scena de patimi începând cu ”Cina cea de Taină”. Există de asemenea și un decor de viță de vie.